راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران

نام مجموعه: 
راهنمای میدانی
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
کمالی، کامران
قطع کتاب: 
پالتویی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
410ص.
شابک: 
9786008351146
مخاطب: 
معلم
معرفی کتاب: 
درزبان فارسی، به جانورانی «خزنده» گفته می شود که هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشد. سطح بدن خزندگان پوشیده از فلس وسپر است .این ویژگی یکی از تفاوت‌های ظاهری اساسی بین دوزیستان وخزندگان به حساب می آید دوزیستان مهره دارانی هستند که از نظر تکامل بین ماهی وخزندگان قرارگرفته اند.کتاب خزندگان ودوزیستان ایران به معرفی 254 گونه از خزندگان و21 گونه از دوزیستان که در ایران زندگی می کنند می پردازد. این معرفی شامل تصاویر، پراکنش جهانی، پراکنش درایران، مشخصات فیزیکی شامل رنگ، اندازه، فراوانی، وضعیت حفاظتی، زادآوری (تولید مثل) وتغذیه آن ها می باشد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب