راه و رمز زیست‌شناسی دهم

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
علی‌نوری، مجید
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
570ص.
شابک: 
9789648547245
پایه: 
دهم
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
برای آمادگی به منظور شرکت در انواع آزمون‌های سراسری، کتاب پیش رو شامل درس‌نامه‌های جامع کتاب درسی زیست‌شناسی پایۀ دهم به همراه نکات جزئی و ریز مطالب و نیز توضیح دقیق دربارۀ شکل‌هاست. سؤالات تشریحی در پایان هر گفتار و تست‌های تمرینی و پس از آ‌ن تست‌های ترکیبی و کمی دشوار پایان هر فصل نیز به مخاطب کمک می‌کنند مفاهیم را عمیق‌تر درک کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31