روان‌شناسی اجتماعی For Dummies

سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
ریچاردسون، دنیل سی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
راضیه خالقی
مجموع صفحات: 
292ص.
شابک: 
9786008668664
مخاطب: 
معلم
مشاور
معرفی کتاب: 
روان‌شناسی اجتماعی، دانشی است که احساسات، افکار، فرهنگ ها و راه‌های مرتبط شدن مردم را با یکدیگر بررسی می‌کند. در این کتاب که در هجده فصل تدوین شده، ضمن معرفی دانش روان‌شناسی اجتماعی، به مباحثی چون کشف ارتباط بین رفتار و نگرش، تفکر در مورد خود و دیگران، فهم تأثیرات اجتماعی و ارزیابی روابط گروه‌ها و جوامع پرداخته شده است. در پایان نیز به ده سؤالمهم در این حوزه پاسخ داده شده است تا خوانندگان بیشترین بهره را از مقالات روان‌شناسی ببرند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب