روان‌شناسی یادگیری

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
بایرامی، علی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
206ص.
شابک: 
9786007905203
مخاطب: 
معلم
مشاور
معرفی کتاب: 
آگاهی از فرایند یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار و انطباقی به ما کمک می‌کند، بلکه امکان درک بیشتر شرایطی ر اکه منجر به رفتار ناسازگار و نابهنجار می‌شود نیز به ما می‌دهد.در نتیجه روش‌های مؤثر روان درمانی را هم به وجود می‌آورد. مؤلف، کتاب را با این هدف نگاشته است که خلاصه‌ای از مباحث پرحجم و گسترده روان‌شناسی یادگیری ارائه دهد. در فصول شش‌گانه کتاب پس از تعریف یادگیری، اساس زیستی یادگیری و رفتار، حافظه و یادگیری، انگیزش در یادگیری، یادگیرندگان استثنایی و نظریه های یادگیری می‌پردازد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب