روش‌های نظارت والدین بر فرزندان با نصب نرم‌افزارهای کنترلی

چاپ اول سال: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
شب‌افروزان، صغری
اسداللهی، حسن
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
190ص.
شابک: 
9786008496212
مخاطب: 
والدین
هنرآموز
چکیده: 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای بالا بردن سطح آموزش و پرورش خود به فکر جایگزینی آموزش الکترونیکی با آموزش‌های سنتی هستند. با گسترش اینترنت به عنوان بستر اصلی این امر شاهد شکل گیری فرایندهای نوین و فضاهای جدید فرهنگی، رسانه‌ای و...هستیم.به همین دلیل نویسندگان کتاب پیش رو برای حفظ امنیت فرهنگی کودکان و نوجوانان در این فضای خاص، پیشنهاد استفاده از نرم افزارهای کنترلی را دارند. بدین ترتیب هنگام استفاده از آموزش رایانه‌ای، فرزندان در مسیرهای مطمئنی قرار خواهند گرفت.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب