روضه عشاق: ترکیب‌بند عاشورایی

سال چاپ: 
1395
ناشر: 
مؤلف: 
شریفی، محمود
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
96ص.
شابک: 
9789649724881
پایه: 
دهم
یازدهم
پیش دانشگاهی
دهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر مجموعه‌ای از اشعار عاشورایی است که به شیوه ترکیب‌بند سروده شده‌اند. شاعر کوشیده است تا از زبانی نو و ترکیب‌هایی تازه استفاده کند. هر قطعه شعر «منزل» نام دارد که از منزل اول تا بیستم ادامه پیدا می‌کند. در انتهای کتاب، بخشی با عنوان توضیحات و اشارات آورده شده است که درباره هر شعر توضیحاتی، ازجمله معنای کلمات، تشبیهات و کنایات را ارائه می‌کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب