ریاضی ششم دبستان

نام مجموعه: 
کتاب‌های تلاش
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
غفوری، طیبه
فاتحی‌پورگلاب، حسین
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
180ص.
شابک: 
9786004011242

دوره و درس:

پایه: 
ششم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
تعمیق و تثبیت یادگیری به فعالیت‌های آموزشی هدفمند نیاز دارد. در کتاب حاضر سؤال‌ها و تمرین‌های بسیاری در قالب انواع مسئله‌ها ارائه شده‌اند تا براساس اصل تکرار، مطالب در ذهن دانش‌آموزان ثبت شوند. نکات آموزشی در قالب متن‌هایی با عنوان «نکته» و « بیشتر بدانید» آمده‌اند تا دانش‌آموز بتواند آموخته‌هایش را مرور کند. مطالب مطابق فصل‌های کتاب درسی ریاضی پایۀ ششم تنظیم شده‌اند و در پایان هر فصل آزمون‌هایی برای آشناکردن دانش‌آموز با اهداف آموزشی و نیز خودارزیابی آمده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب