زبان‌درازی زباله‌ها

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
تولائی، حسین
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786004770408
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم فنی و حرفه‌ای
یازدهم فنی و حرفه‌ای
دوازدهم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
یازدهم کاردانش
دوازدهم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
این کتاب شامل اشعار کوتاهی است که برای حفاظت از زمین، دریاها، درخت‌ها و هوا سروده شده است. شاعر از صدای وحشتناک اره‌ها می‌گوید که درخت‌ها را قطع می‌کنند. درخت به زمین می‎افتد؛ اما لانه پرنده را محکم در دستانش نگه داشته است.ماهی‌ها و قورباغه‌ها وحشت‌زده هستند؛ زیرا شنیده‌اند که قرار است از فردا لوله‌ای کثیف، سیاهی‌های درونش را به رودخانه بریزد. شعر دیگری از خرابی حال هوا می‌گوید، از اینکه هوا مسموم شده و کبود است. او را به بیمارستان می‌برند و بعد هم به اتاق عمل و... .
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب