سوفی و شعر عالی‌اش

نام مجموعه: 
هفت عادت کودکان موفق
چاپ اول سال: 
1395
مؤلف: 
کاوی، شون
قطع کتاب: 
بياضی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
حمیده شرزئی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789648230451
پایه: 
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
تفاوت بین همه و در همه‌جا وجود دارد. در واقع، تفاوت‌ها ارزش و مزیت محسوب می‌شوند. این کتاب به موضوع «همکاری‌کردن » (ششمین عادت از هفت عادت کودکان موفق) اختصاص دارد. داستان کتاب به قضاوت بچه‌ها در مقابل یک نفر دیگر می‌پردازد. آن‌ها بدون شناخت دربارۀ او نظر می‌دهند و گمان می‌کنند بی‌عرضه است، درحالی‌که او فقط متفاوت است. در انتهای کتاب، راهنمایی‌هایی در قالب گفت‌و‌گو کنیم و قدم‌های اول آمده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب