شیمی یازدهم

نام مجموعه: 
کتاب‌های کار
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
کوهی، اصغر
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
160ص.
شابک: 
9786003596504
پایه: 
یازدهم
ریاضی ـ فیزیک
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کتاب‌های کار به منظور تعمیق بیشتر مفاهیم کتاب درسی تهیه می‌شوند. کتاب کار شیمی حاضر بر اساس برنامۀ هفتگی مدرسه و کاملاً منطبق با کتاب درسی، منبعی است از انواع سؤال‌های متنوع مثل درست و نادرست، انتخاب کردنی، برقراری ارتباط، مهارتی و محاسباتی. سؤال‌ها مخصوص پایۀ یازدهم رشته‌های ریاضی و تجربی هستند و از آسان به مشکل چیده شده‌اند. نمونه‌ سؤال‌های کنکورهای سراسری داخل و خارج از کشور نیز در بین آن‌ها به چشم می‌خورند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31