شیمی 1 دهم تجربی و ریاضی

نام مجموعه: 
کتاب‌های کار
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
حسینی، سید‌رحمان
رجبی، طلیعه
مؤیدی، علی
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
152ص.
شابک: 
9786000008291
پایه: 
دهم
ریاضی ـ فیزیک
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی) می‌کوشد با کتاب‌های خود مسیر مطالعه را به دانش‌آموز نشان دهد. کتاب کار شیمی پایۀ دهم رشته‌های ریاضی و تجربی به مرحلۀ دوم برنامۀ مطالعۀ کانون اختصاص دارد که با تمرین و حل مسائل تشریحی می‌کوشد مفهوم درس را در ذهن مخاطب تثبیت کند. مجموعه‌ای از سؤالات تشریحی با پاسخ بلند یا کوتاه، جورکردنی، صحیح و غلط، جای‌خالی و چهارگزینه‌ای در این کتاب جمع شده‌اند. همۀ سوالات دارای آدرسی هستند که در کتاب درسی جواب آ‌ن‌ها یافت می‌شود. درس‌نامه و سؤالات در یک جلسه قابل آموزش هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب