مجموعه آزمون‌های مداد کاغذی پیشرفت تحصیلی پایه دوم

چاپ اول سال: 
1396
مؤلف: 
حبیبی، فهیمه
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
98ص.
شابک: 
9786009683970

دوره و درس:

پایه: 
دوم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
آزمون‌هایی که با هدف سنجش درس‌ها و موضوعات درسی هر پایه تحصیلی طراحی می‌شوند به آزمون‌های مدادکاغذی مشهور شده‌اند. کتاب پیش رو انواع آزمون‌های کاغذی درس‌های پایۀ دوم دبستان را دربرمی‌گیرد و شامل ارزشیابی ورودی به منظور تشخیص میزان آگاهی فراگیرنده، ارزشیابی پایان هر ماه، ارزشیابی نیم‌سال‌های اول و دوم، و ارزشیابی عیدانه می‌شود. در سربرگ هر آزمون فصل و تعداد صفحات مورد نظر آزمون نیز مشخص شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب