مرگ حقیقت: یادداشت‌هایی در باره دروغ در دوران ترامپ

سال چاپ: 
1399
ناشر: 
مؤلف: 
کاکوتانی، میچیکو
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
نعیمه مرسلی
مجموع صفحات: 
164ص.
شابک: 
9786004322683
مخاطب: 
معلم
کارشناسان
معرفی کتاب: 
این کتاب به مفهوم سیاست‌های امروزی ترامپ می‌نگرد تا چالش‌های فراروی انسان حاضر را بیان کند. روندهای کنونی سرمایه‌داری ترامپ، پایداری سیستم‌های حاکم در آمریکا و توسل اوبه رسانه‌های دروغین، خطرهای اجتماعی و فرهنگی پیش‌روی آمریکا، جنگ‌های نوین فرهنگی با عنوان‌های پست‌مدرن و انحرافی از جمله موضوعات کتاب هستند. راه‌های کاهش آشفتگی‌ها با مشارکت شهروندان مسئول در محیط کار و اجتماع نیز بررسی می‌شوند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب