مفاهیم اولیه فناور ی نانو و کاربردهای آن در فیزیک

سال چاپ: 
1399
مؤلف: 
ساعدی، سعید
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
192ص.
شابک: 
9786005592665
پایه: 
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
در این کتاب، سعی بر آن است با تکیه بر دانش فیزیک مقدماتی، مفاهیم اولیه و مقدماتی فناوری نانو به مخاطب آموزش داده شودوبا معرفی مواد پیرامون ما و دسته‌بندی آن‌ها پرداخته می‌شود. سپس، مفهوم خواص ماده بررسی شده و برخی از کاربردهای فناوری نانو و پیشرفت‌های ناشی از ورود به فناوری نانو، شرح داده می‌شود. در ادامه برخی از روش‌های مرسوم برای تصویربرداری و مطالعه ریزساختار مواد، معرفی و در پایان روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی پدیده‌های نانو مقیاس، بیان می‌شود.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب