مهارت‌های اجتماعی دوره اول متوسطه : کار در کلاس

نام مجموعه: 
بسته آموزشی مهارت‌های اجتماعی
سال چاپ: 
1396
مؤلف: 
دپارتمان علمی موسسه تتا
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
42ص.
شابک: 
9789648045543
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
معرفی کتاب: 
این کتاب با خلق موقعیتهای یادگیری توسط معلم و در قالب کار در کلاس، دانش‌آموز برای کسب مهارت‌های لازم جهت زندگی بهتر آماده میکند. آموزش‌ها بر مهارت‌های کلامی و ارتباط مؤثری تاکید دارند که مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه را تقویت میکند. نویسنده در کتاب کوشیده است یادگیرنده را در موقعیت یادگیری قرار دهد تا از طریق مباحثه، گفت‌وگو، فعالیت و تمرین بتواند مهارت‌های اجتماعی یاد شده در سرفصل‌های استاندارد را کسب کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب