کتاب کار و تمرین فارسی نهم

چاپ اول سال: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
عربی لنگه، زینب
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
220ص.
شابک: 
9789640728765
پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
چکیده: 
هدف از کتاب‌های کار و تمرین تسلط کامل به مفاهیم کتاب درسی است. فصل‌های کتاب حاضر بر اساس موضوعی تقسیم شده‌اند. هر درس شامل قسمت‌های «واژه‌نامه، تاریخ ادبیات، دانش زبانی و ادبی، سؤالات تشریحی، بیشتر بدانیم، پرسش‌های مبتکرانه و آزمون‌های میان‌ترم و پایان ترم است. درس‌ها مطابق کتاب درسی فارسی پایۀ نهم تدوین‌شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب