کودکان با ناتوانی های یادگیری

نام مجموعه: 
کفایت اجتماعی
سال چاپ: 
1393
ناشر: 
مؤلف: 
سیمرود-کلیکمن، مارگارت
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سعید رضایی
مجموع صفحات: 
120ص.
شابک: 
9786003091139
پایه: 
سوم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
مربی
دانش‌آموز
معلم
هنرجو
هنرآموز
حیطه استثنایی: 
آموزشی
معرفی کتاب: 
درمانگران بالینی، متخصصان تعلیم و تربیت و والدینی که برای حل مشکلات اجتماعی فرزندانشان به دنبال پاسخ می گردند، مخاطبان کتاب‌های این مجموعه خواهند بود. در کتاب حاضر، نویسنده کوشیده است با آوردن نمونه‌های موردی، کوشش‌ها و موفقیت‌های کودکان دچار اختلال یادگیری را به تفصیل توضیح دهد و چارچوبی تحولی به منظور فهم مخاطب از توانایی‌های اجتماعی سنین گوناگون ارائه دهد. فصل اول کتاب به کفایت اجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیری کلامی اختصاص دارد و در فصل دوم به ناتوانی‌های یادگیری غیرکلامی پرداخته شده است. در هر فصل، پس از تبیین دقیق موضوع، راه‌های درمان نیز پیشنهاد شده‌اند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب