گامی به سوی آرامش

سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
هالر، آنتون
قطع کتاب: 
خشتی كوچك
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
صغری حق‌دوست
حسن یوسفی مقدم
مجموع صفحات: 
44ص.
شابک: 
9786004761345
پایه: 
ششم
هفتم
هشتم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
صلح، دوستی و آرامش از نیازهای جوامع امروزی محسوب می‌شود. کتاب حاضر در این زمینه تدوین شده‌است و می‌کوشد راه‌هایی برای به دست آوردن آرامش معرفی کند. نویسنده مصداق‌های ساده‌ای از صلح را مثال می‌زند تا خواننده را به فکر وادارد.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب