یک شعر بی‌طاقت

نام مجموعه: 
شعر نوجوان امروز
سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
شعبان‌نژاد، افسانه
قطع کتاب: 
رقعی
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
54ص.
شابک: 
9786000101817
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
دهم فنی و حرفه‌ای
سوم فنی و حرفه‌ای
دهم کاردانش
سوم کاردانش
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
۲۱ قطعه شعر این مجموعه با تصاویر مرتبط با متن همراه است.شاعر، خوانندگان را از غم‌های زودگذر برحذر می‌دارد و توجه آن‌ها را به شادی و رویدادهای زیبای زندگی و جهان پیرامونشان معطوف می‌سازد. جان بخشی، یکی از آرایه‌هایی است که در این اشعار به چشم می‌خورد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب