100 حقیقت درباره ستاره‌شناسی

نام مجموعه: 
صد حقیقت
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
بکلیک، سو
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سیده سودابه احمدی
مجموع صفحات: 
48ص.
شابک: 
9786003742925
پایه: 
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
کارشناسان
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر دربارۀ خانوادۀ ستارگان، جای انسان در فضا، سیاره‌های بزرگ و کوچک، نقشه‌برداری از ستاره‌ها، محاسبۀ زمان، ستاره‌های سرگردان، اولین تلسکوپ‌ها و چگونگی کار آن‌ها، رصدخانه‌ها و آیندۀ ستاره‌شناسی اطلاعاتی به مخاطب می‌دهد. همۀ این موارد با تصویرهای دقیقی ارائه شده‌اند تا مخاطب را جذب کنند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب