آموزش و پرورش

کتاب مهم

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مؤلف: 
براون، مارگارات وایز
سال چاپ: 
1397

آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ابوالفضلی، الهام
آقاجانی، سیف‌اله
سال چاپ: 
1396

معلم محبوب: یادنامه استاد عبدالمجید رشیدپور

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
دشتی، محمد
سال چاپ: 
1397

منشور تربیت

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
مجدیان‌خو، مصطفی
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - آموزش و پرورش