آموزش و پرورش

مدلی برای راهنمایی معلمان در شناسایی و آموزش دانش‌آموزان مستعد در مدرسه

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
گروس، میراکا
کارولین، مریک
تارگت، راث
چافی، گراهام
مک‌لوید، براونی
بیلی، استان
سال چاپ: 
1397

مدارس شاد: چارچوب‌هایی تجربه‌شده برای بهپویی یادگیری و زندگی دانش‌آموزان در مدارس حوزۀ آسیا- پاسیفیک

مخاطب: 
مربی
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
جو کیم، گوانگ
سال چاپ: 
1397

کلاس بهشتی: اندوخته‌ها و برداشت‌های من از کلاس‌های دکتر سعید بهشتی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

مخاطب: 
دانشجومعلمان
مؤلف: 
کریمی خویگانی، روح‌الله
سال چاپ: 
1397