بیش‌فعال

دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی: (راهبردهای عملی برای معلمان، مربیان، والدین و متخصصان)

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
پارکر، هاروی
سال چاپ: 
1401

مدیریت کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه: فزون‌کنشی در مدرسه، بهترین شیوه‌های مدیریتی برای معلمان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
بارکلی، راسل
سال چاپ: 
1397