فیزیک فنی

انرژی‌های تجدیدپذیر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرآموز
مؤلف: 
بارکر، جف
چاپ اول سال: 
1397

آینده سوخت‌های فسیلی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
راجر، الن
چاپ اول سال: 
1397

انرژی خورشیدی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
واکر، نیکی
چاپ اول سال: 
1397

پهپادها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
دوئرتی، مارتین جی.
چاپ اول سال: 
1397
Subscribe to RSS - فیزیک فنی