انرژی‌های تجدیدپذیر

نام مجموعه: 
همگام با محیط‌زیست
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
بارکر، جف
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
فاطمه باغستانی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789643897673
پایه: 
نهم
یازدهم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
کاهش ذخیرۀ سوخت‌های فسیلی در زمین، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر را راهکاری مناسب جلوه می‌دهد. در کتاب حاضر، منابع فعلی انرژی‌های تجدیدناپذیر معرفی می‌شوند و فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر برای پاسخ‌گویی به نیازهای رو به افزایش انرژی مانند تأمین سوخت خودروها یا گرم‌کردن ساختمان‌ها شناسانده می‌شوند.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب