کم توان ذهنی

کم‌توانی ذهنی: ارزیابی، آموزش و توانبخشی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
کارشناسان
مؤلف: 
حسین خانزاده، عباسعلی
سال چاپ: 
1397

روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
حسنوند، باقر
ارسلانی، اکرم
قربانی روچی، منصوره
صباحی، یلدا
سال چاپ: 
1397

بیش‌فعالی دانش‌آموزان و راه‌های درمان آن

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
لطفی، مصطفی
عباسی، سهیلا
محمود‌پور، محمد
رضایی شیخ‌حسن، فاطمه
سالک خسروی، ثمین
سال چاپ: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - کم توان ذهنی