کودکان نافرمان؛ کتاب راهنمای متخصصان بالینی برای ارزیابی و آموزش والدین

توجه: استفاده از نماد و Qr-code در کنار هم الزامی است.

-دریافت نماد  -دریافت QRcode
معرفی کتاب: 
کتاب حاضر در وهلۀ اول چهار دستورالعمل برای ارزیابی بالینی کودکانی ارائه می‌کند که به اختلال سلوک یا مقابله‌ای مبتلایند. در بخش بعدی، روش‌های گام به گام پیشبرد برنامۀ تجربی مؤثر برای آموزش والدین در مدیریت رفتار نافرمانی کودک و سپس مجموعه‌ای دست‌برگ برای استفادۀ والدین در طول برنامه‌ریزی آموزشی آمده‌اند. کتاب برای افرادی مناسب است که تجربه‌هایی در این باره دارند و برای خدمت رسانی آموز ش دیده‌اند. در واقع، راهنمایی بالینی برای اجرای مناسب روش‌های مدیریتی رفتار کودکان است.
سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
بارکلی، راسل ای
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
منصوره بهرامی‌پور
الهه‌سادات شجاعی
مجموع صفحات: 
312ص.
شابک: 
9786003861282
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
حیطه استثنایی: 
آموزشی
توان بخشی
تربیت بدنی
پرورشی مشاوره و مددكاری
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب