چندمعلولیتی

مدیریت کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه: فزون‌کنشی در مدرسه، بهترین شیوه‌های مدیریتی برای معلمان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
نیروی توان‌بخشی
مؤلف: 
بارکلی، راسل
سال چاپ: 
1397