فارسی

چطور داستان بخوانیم؟

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مستر، کات
چاپ اول سال: 
1395

قدم قدم تا خوندن

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤمنی موحد، زهرا
چاپ اول سال: 
1396

می‌خوام خودم بخونم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤمنی موحد، زهرا
پاشایی، سیمین‌دخت
چاپ اول سال: 
1396

با الفبا بازی کنیم: تقویت مهارت‌های خواندن و نوشتن با رویکردی جدید

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
ماوردی، معصومه
مشتاقی هنروران، الهه
عباسپور، راضیه
کامل محسنیان، محبوبه
چاپ اول سال: 
1396

با کلمات بازی کنیم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
استادزاده، زیبا
عباسپور، راضیه
حاجی عموشا، افسانه
گل‌کار طرقبه، لیلا
چاپ اول سال: 
1396

فارسی 5

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
نوروزی تازه‌کند، رویا
چاپ اول سال: 
1396

دیکته شب پایه دوم ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
قادری بجدن، ناصر
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - فارسی