مطالعات اجتماعی

پوشه کار و نمونه سؤالات امتحانی مطالعات اجتماعی پایه نهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
بدری‌طیبلو، احسان
مرادی‌کشکولی، سارا
سال چاپ: 
1394

سید شهاب الدین مرعشی نجفی

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
رجائیان، ع
سال چاپ: 
1395

کیکاووس جهانداری

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
افراسیابی،‌ هما
سال چاپ: 
1395

محمود کاشی چی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
فرحزاد، محمد
سال چاپ: 
1395

محتوای تکمیلی مطالعات اجتماعی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ابوالحسنی، بهزاد
سال چاپ: 
1394

اطلس پایه ستاره‌شناسی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
تولا، خوسه
سال چاپ: 
1394

100 فرمانروا و سردار ایران

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
سالاری، حسن
سال چاپ: 
1394

مظفر بختیار

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
راستی‌پور، مسعود
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - مطالعات اجتماعی