زنان پیشرو: داستان‌هایی برای دختران ایران

سال چاپ: 
1398
ناشر: 
مؤلف: 
نظری، الهام
سهراب، گلچهره
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
116ص.
شابک: 
9786222040871
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
این کتاب به معرفی کوتاه پنجاه‌تن از زنان ایرانی می‌پردازد که از نظر مؤلفان پیشرو به شمار می‌آیند. این افراد، از میان زنان بی‌شماری انتخاب شده‌اند که در رشته‌های مختلف فعالیت دارند. زندگی هر کدام از این شخصیت‌ها در یک صفحه کتاب بازگویی شده است. در صفحه‌ای دیگر تصویری از این چهره‌ها آورده شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب