جنبی و سرگرمی

تعیین الگوها هوش منطقی کودکان 5 تا 7 سال

مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
قربانی، علی‌رضا
سال چاپ: 
1395

70 معمای تصویری

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه پژوهشی بسته‌های آموزشی تاب
سال چاپ: 
1394

85 معمای شماره‌ای

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
گروه پژوهشی بسته‌های آموزشی تاب
سال چاپ: 
1394

49 بازی هوش

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه پژوهشی بسته‌های آموزشی تاب
سال چاپ: 
1394

74 معمای هوش

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه پژوهشی بسته‌های آموزشی تاب
سال چاپ: 
1394

رنگ‌آمیزی شطرنجی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
عرفانی، محبوبه
عیدگاهی، حامد
سال چاپ: 
1394

بازی‌های آموزشی برای تقویت حافظه شنیداری

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
نوروزی، رضاعلی
عابدی‌ درچه، منیره
سال چاپ: 
1395

بازی‌های آموزشی برای تقویت حافظه دیداری

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
نوروزی، رضاعلی
عابدی‌ درچه، منیره
سال چاپ: 
1395

گردچین

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
معینی، مهدی
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - جنبی و سرگرمی