جنبی و سرگرمی

با فکر بازی کنیم: تقویت مهارت‌های حافظه دیداری و شنیداری، تفکر خلاق

ناشر: 
مخاطب: 
کودک پیش‌دبستانی
مربی
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
عباسپور، راضیه
شعبانی، سمانه
تقدیر، رویا
اسکافی، خدیجه
سال چاپ: 
1396

معماهای دیدنی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شریفی صحی، علی
حاجی عموشا، افسانه
عباسپور، راضیه
عبدالرحیمی، سارا
ایزدی، مرضیه
سال چاپ: 
1396

شگفتی‌های دزدان دریایی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه نویسندگان دی کی
سال چاپ: 
1396

بازی‌ها و شعرهای دوران کودکی‌ام

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
القاصی، کبری
سال چاپ: 
1395

دومین الفبای من

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ابراهیمی، مسعود
سال چاپ: 
1396

بازی‌های طناب

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پورطاهریان، معصومه
سال چاپ: 
1395

بازی‌های سنگ

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پورطاهریان، معصومه
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - جنبی و سرگرمی