نقد ادبی/آموزش ادبی

رازهای قصه‌گویی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
مونته‌رو، بآتریس
چاپ اول سال: 
1395

آموزش داستان‌نویسی سطح دو

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
کوربت، پای
چاپ اول سال: 
1395

آموزش داستان‌نویسی سطح یک

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
کوربت، پای
چاپ اول سال: 
1395

ترجمه برای کودکان

مخاطب: 
مربی
والدین
معلم
كتابدار
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
ایتینن، ریتا
چاپ اول سال: 
1394

بیایید داستان بنویسیم

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
مؤلف: 
میرکیایی، مهدی
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - نقد ادبی/آموزش ادبی