ریاضی

نظریه اعداد در المپیاد ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جعفری، محمد
عیوض‌آبادیان، فرشید
سال چاپ: 
1394

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سعیدی، منصور
میرجلیلی، محمدرضا
سال چاپ: 
1394

هندسه تحلیلی و جبر خطی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سعیدی، منصور
میرجلیلی، محمدرضا
سال چاپ: 
1394

کتاب کار و تمرین ریاضیات 3

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
طاهری تنجانی، محمدتقی
سال چاپ: 
1394

کتاب کار و تمرین حسابان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
طاهری تنجانی، محمدتقی
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی