ریاضی

دایرة‌المعارف هندسه

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
رستمی، محمد‌هاشم
سال چاپ: 
1393

محمد‌ بن ‌موسی‌خوارزمی؛ نگاهی به عصر و آثار او

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
کنعانی، ناصر
سال چاپ: 
1394

دانش‌نامه ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
شهریاری، پرویز
امیری، حمیدرضا
ایلخانی‌پور، یدالله
شرقی، هوشنگ
صدر، میرشهرام
فریبرزی عراقی، محمدعلی
قندهاری، احمد
هاشمی موسوی، سید‌محمدرضا
میرحبیب‌اللهی، علا ‌الدین
یاسی‌پور، غلام‌رضا
سال چاپ: 
1394

ریاضی 3

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حمزه‌لویی، میثم
سال چاپ: 
1394

آموزش حسابان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
امیدوار، عباس
سال چاپ: 
1394

هندسه متوسطه مبانی و مفهوم‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
نصیری، محمود
سال چاپ: 
1394

روش‌های ترکیبیات 4

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
علیپور، علی‌رضا
سال چاپ: 
1394

روش‌های ترکیبیات 3

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
علیپور، علی‌رضا
سال چاپ: 
1394

پرسش‌های پنجمین المپیاد نوجوانان ایران (رقابت‌های ریاضی)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پندی، زهره
ترابی، فرخنده
کریمی خراسانی، کیان
منشوری، مجید
زیارتی، حمیدرضا
بیات، حمیدرضا
خمامی‌ابدی، مرتضی
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی