ریاضی

آموزش حسابان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
امیدوار، عباس
چاپ اول سال: 
1394

هندسه متوسطه مبانی و مفهوم‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
نصیری، محمود
چاپ اول سال: 
1394

روش‌های ترکیبیات 4

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
علیپور، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1394

روش‌های ترکیبیات 3

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
علیپور، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1394

پرسش‌های پنجمین المپیاد نوجوانان ایران (رقابت‌های ریاضی)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
پندی، زهره
ترابی، فرخنده
کریمی خراسانی، کیان
منشوری، مجید
زیارتی، حمیدرضا
بیات، حمیدرضا
خمامی‌ابدی، مرتضی
چاپ اول سال: 
1394

نظریه اعداد در المپیاد ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جعفری، محمد
عیوض‌آبادیان، فرشید
چاپ اول سال: 
1394

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سعیدی، منصور
میرجلیلی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1394

هندسه تحلیلی و جبر خطی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
سعیدی، منصور
میرجلیلی، محمدرضا
چاپ اول سال: 
1394

کتاب کار و تمرین ریاضیات 3

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
طاهری تنجانی، محمدتقی
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی