ریاضی

هندسه 1 پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
حقیقت‌راد، سعید
سال چاپ: 
1395

کتاب کار ریاضی1- پایه دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسلامی، کوروش
مؤیینی، سروش
محسنی ‌منش، رسول
سال چاپ: 
1395

کتاب کار هندسه1-پایه دهم

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شعاعی، محمدطاهر
سال چاپ: 
1395

مهارت در هندسه

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
آجرلو، امیر
سال چاپ: 
1395

پرورش مهارت‌های منطقی با استفاده از مسائل و بازی‌های منطقی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
شوئن‌فیلد، مارک
روزن‌بلایت، ژانت
پست، بورلی
ایدز، ساندرا
سال چاپ: 
1394

مجموعه آمار

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

مجموعه ریاضی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی