ریاضی

جبر مقدماتی (از مقدمات تا المپیاد)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
مختاری، کریم
سال چاپ: 
1398

معادلات تابعی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
جعفری، محمد
سال چاپ: 
1399

تاریخ احتمال

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
وحیدی اصل، محمد‌قاسم
سال چاپ: 
1399

مباحثی در ریاضیات گسسته سال دوازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
سید‌موسوی، سید‌حسین
سال چاپ: 
1398

نفوذ به قلب ماتریس‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
راکر، رودی
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی