ریاضی

مباحثی در ریاضیات گسسته سال دوازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
سید‌موسوی، سید‌حسین
چاپ اول سال: 
1398

نفوذ به قلب ماتریس‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
راکر، رودی
چاپ اول سال: 
1397

چه کسی دروغ‌ می‌گوید؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بورخس، خورخه لوییس
لم، استانسیلاو
چاپ اول سال: 
1397

هتل شگفت‌انگیز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کارول، لوییس
چاپ اول سال: 
1397

روش نقاط جرمی در حل مسائل هندسه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
چن، یانگ شنگ
چاپ اول سال: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی