ریاضی

کار ریاضی1 دهم ریاضی -تجربی دوره دوم متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
توکلی، علی‌اصغر
صادقی، تورج
صادقی، علی
چاپ اول سال: 
1395

اصول جبر 2 For Dummies

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جین استرلینگ، مری
چاپ اول سال: 
1396

هندسه دهم، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، لیلا
چاپ اول سال: 
1395

اصول جبر 1 For Dummies

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جین استرلینگ، مری
چاپ اول سال: 
1395

ریاضی و آمار دهم رشته علوم انسانی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ابراهیمی ، حسین
داورزنی ، محمود
چاپ اول سال: 
1395

کتاب کار ریاضی 1 پایه دهم

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اسفینی، حسین
حمزه‌لویی، میثم
داستان، یوسف
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی