ریاضی

تاریخ احتمال

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
وحیدی اصل، محمد‌قاسم
سال چاپ: 
1399

مباحثی در ریاضیات گسسته سال دوازدهم

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
سید‌موسوی، سید‌حسین
سال چاپ: 
1398

نفوذ به قلب ماتریس‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
راکر، رودی
سال چاپ: 
1397

چه کسی دروغ‌ می‌گوید؟

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بورخس، خورخه لوییس
لم، استانسیلاو
سال چاپ: 
1397

هتل شگفت‌انگیز

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کارول، لوییس
سال چاپ: 
1397

روش نقاط جرمی در حل مسائل هندسه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
مؤلف: 
چن، یانگ شنگ
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی