ریاضی

ریاضیات خلاق ترکیبیات و جبر

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
بهمرام، افشین
چاپ اول سال: 
1396

کاربرگ ریاضی و آمار (2) پایه یازدهم، علوم انسانی

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
طاهری تنجانی، محمدتقی
چاپ اول سال: 
1396

کاربرگ هندسه(2) پایه یازدهم، ریاضی و فیزیک

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
طاهری تنجانی، محمدتقی
چاپ اول سال: 
1396

ریاضی 2 یازدهم تجربی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
امیدوار،‌ عباس
چینی‌فروشان، ایمان
حاجیلو، حسین
حامی، فرهاد
حمزه‌لویی، میثم
دانایی، فرزانه
ملارمضانی، مهدی
چاپ اول سال: 
1396

کار ریاضی1 دهم ریاضی -تجربی دوره دوم متوسطه

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
توکلی، علی‌اصغر
صادقی، تورج
صادقی، علی
چاپ اول سال: 
1395

اصول جبر 2 For Dummies

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
جین استرلینگ، مری
چاپ اول سال: 
1396

هندسه دهم، ویژه استعدادهای درخشان

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاظمی، لیلا
چاپ اول سال: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - ریاضی