نمایش‌نامه-فیلم‌نامه

تپه وداع

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بیگلریان، احمد
سال چاپ: 
1398

ما فی آ

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
موسوی‌پور، سید مرتضی
سال چاپ: 
1398

خندنده

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
پارسایی‌خواه، محمد
سال چاپ: 
1398

دیگه سردم نیست!

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مالمیر، روح‌الله
سال چاپ: 
1398

آواز جیرجیرک‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
یوسفی، محمدرضا
سال چاپ: 
1398

دعوت در آلاسکا، دیدار در مشهد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقایاری، غلامرضا
سال چاپ: 
1396

بهشت‌فروشی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
قاسمی، مسلم
سال چاپ: 
1396

چراغی در باد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
داوطلب، آمنه
سال چاپ: 
1395

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه-فیلم‌نامه