نمایش‌نامه-فیلم‌نامه

دعوت در آلاسکا، دیدار در مشهد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقایاری، غلامرضا
چاپ اول سال: 
1396

بهشت‌فروشی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
قاسمی، مسلم
چاپ اول سال: 
1396

مردی که برای انسان‌شدن آمده بود

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
قاسمی، مسلم
چاپ اول سال: 
1396

چراغی در باد

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
داوطلب، آمنه
چاپ اول سال: 
1395

المپیاد در فرودگاه

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
قیطاسی، امیر
چاپ اول سال: 
1395

دمام

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بحرانی، لقمان
چاپ اول سال: 
1395

اسب تنها

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
آقایی، علی‌رضا
چاپ اول سال: 
1395

همه‌ اگرهای من

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
ابوالمعالی، اکرم
چاپ اول سال: 
1395

های‌ و هوی

مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
جهانگیریان، عباس
چاپ اول سال: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - نمایش‌نامه-فیلم‌نامه