کار و فناوری

نرم‌افزار صفحه گسترده 2010 اکسل 2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

نرم‌افزار واژه‌پرداز ورد2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

کتاب کار واژه‌پرداز ورد2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
سال چاپ: 
1394

آزمایشگاه کنترل حرکت مقدماتی (3)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اکبری، نرگس
سال چاپ: 
1394

آزمایشگاه کنترل حرکت مقدماتی (2)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اکبری، نرگس
سال چاپ: 
1394

آزمایشگاه کنترل حرکت مقدماتی (1)

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
اکبری، نرگس
سال چاپ: 
1394

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری