کار و فناوری

خودت اختراع کن

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ری، اندرو
ریگان، لیزا
سال چاپ: 
1397

آموزش Excel 2010

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
کاتبی، صدیقه
سال چاپ: 
1398

پیدایش الکتریسیته

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ساموئلز، چارلی
سال چاپ: 
1398

رازهای الکتریسیته: آموزش الکتریسیته برای کودکان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
محمدپور، محمدحسن
رنجبری، حسن
اردشیری باوندپور، ارسلان
رنجبری، بنیامین
اسفندی‌نژاد، لادن
دلاکی، هدایت‌الله
رضائی‌زاده، سمانه
نوروزی‌نژاد، راضیه
درویشی، رضا
سال چاپ: 
1397

مخترعان و ایده‌های درخشان آن‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گُلداسمیت، مایک
سال چاپ: 
1397

شگفتی‌های جهان: آسمان خراش‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دایان، ژاک
سال چاپ: 
1397

ردپای کربن

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانتر، نیک
سال چاپ: 
1397

خانه‌های خورشیدی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاردیمن، رابین
سال چاپ: 
1397

انرژی‌های تجدیدپذیر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بارکر، جف
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری