کار و فناوری

همه چیز درباره ربات‌ها

مؤلف: 
لپورا، ناتان
چاپ اول سال: 
1397

همه چیز درباره مهندسی

مؤلف: 
هانت، امیلی
چاپ اول سال: 
1397

رایانه ششم دبستان

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ملک، هما
چاپ اول سال: 
1397

ساخت انیمیشن دیجیتالی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
برین، درک
چاپ اول سال: 
1396

آشنایی با علم مهندسی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مک کیو، کمیل
چاپ اول سال: 
1396

ساخت ربات

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
مک‌کوم، گوردون
چاپ اول سال: 
1396

طراحی وب‌سایت

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ریکابی، گرگ
چاپ اول سال: 
1396

راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
تورن، متیو
تورن، آدام
چاپ اول سال: 
1396

کاوش در فضا

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گروه نویسندگان
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری