کار و فناوری

پیدایش الکتریسیته

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
ساموئلز، چارلی
چاپ اول سال: 
1398

مخترعان و ایده‌های درخشان آن‌ها

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
گُلداسمیت، مایک
چاپ اول سال: 
1397

شگفتی‌های جهان: آسمان خراش‌ها

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
دایان، ژاک
چاپ اول سال: 
1397

ردپای کربن

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانتر، نیک
چاپ اول سال: 
1397

خانه‌های خورشیدی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاردیمن، رابین
چاپ اول سال: 
1397

انرژی‌های تجدیدپذیر

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
بارکر، جف
چاپ اول سال: 
1397

خودروهای هیبریدی و برقی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانتر، نیک
چاپ اول سال: 
1397

آینده سوخت‌های فسیلی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
راجر، الن
چاپ اول سال: 
1397

انرژی خورشیدی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
واکر، نیکی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری