کار و فناوری

ردپای کربن

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانتر، نیک
چاپ اول سال: 
1397

خانه‌های خورشیدی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هاردیمن، رابین
چاپ اول سال: 
1397

انرژی‌های تجدیدپذیر

مخاطب: 
كتابدار
مؤلف: 
بارکر، جف
چاپ اول سال: 
1397

خودروهای هیبریدی و برقی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
هانتر، نیک
چاپ اول سال: 
1397

آینده سوخت‌های فسیلی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
راجر، الن
چاپ اول سال: 
1397

انرژی خورشیدی

مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
مؤلف: 
واکر، نیکی
چاپ اول سال: 
1397

انرژی باد

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
واکر، نیکی
چاپ اول سال: 
1397

انرژی هیدروژنی

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
واکر، نیکی
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - کار و فناوری