کار و فناوری

چگونه عکس سه‌بُعدی بگیریم وببینیم

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
پوست‌پرداز، محمد‌جواد
رادفر، جمال
چاپ اول سال: 
1396

نرم‌افزار فلش

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
چاپ اول سال: 
1394

نرم افزار ارائه مطلب 2013

مخاطب: 
دانش‌آموز
مؤلف: 
مفیدی‌نسب، سعیده
چاپ اول سال: 
1394

این کتاب برای پسران خطرناک است

ناشر: 
مخاطب: 
دانش‌آموز
معلم
دانشجومعلمان
هنرجو
هنرآموز
مؤلف: 
ایگلدن، گان
ایگلدن، هال
چاپ اول سال: 
1394
Subscribe to RSS - کار و فناوری