انرژی امواج

نام مجموعه: 
انقلاب انرژی
سال چاپ: 
1397
مؤلف: 
پپاس، لین
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
بهرام معلمی
مجموع صفحات: 
32ص.
شابک: 
9789643899141
پایه: 
نهم
یازدهم فنی و حرفه‌ای
مخاطب: 
دانش‌آموز
هنرجو
معرفی کتاب: 
مصرف انرژی عامل حیات هر موجود زنده‌ای محسوب می‌شود. البته انسان با تولید و مصرف بیش از اندازه، محیط زیست را در معرض خطر قرار داده‌است. کتاب حاضر از مجموعه‌ای چندجلدی که به موضوع «تولید و مصرف انرژی‌های پاک» اختصاص دارد، دربارۀ انرژی امواج صحبت می‌کند. انرژی آب، ذخیره‌سازی آب، امواج آینده، جزرو مدهای مفید، و تاریخچۀ نیروی آب، از جمله مطالب مطرح شده در کتاب هستند. در نهایت نیز مخاطب به تغییر رویه و استفادۀ بهتر از انرژی امواج تشویق می‌شود.

کلیدواژه:

نتیجه داوری کتاب: 
مناسب