بیایید داستان بنویسیم

سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
میرکیایی، مهدی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
تربیتی
مجموع صفحات: 
160ص.
شابک: 
9786006229645
پایه: 
هفتم
هشتم
نهم
پیش دانشگاهی
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
سوم متوسطه نظری
مخاطب: 
والدین
دانش‌آموز
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
معرفی کتاب: 
نویسنده در این کتاب داستان‌نویسی را به مخاظبان آموزش می دهد. بدین صورت که موضوعی داده و از آنها می خواهد داستان را بنویسند یا اینکه داستانهای دیگر را در کتاب آورده و آنها را از دید عناصر داستانی بررسی می کند. مخاطبان با مطالعه این کتاب تا حدودی از عناصر داستانی سر در می آورند. نویسنده کوشیده در آوردن مثال از مطالب کتابهایی داستانی خود استفاده کند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب