خداحافظی با کم رویی و خجالت در کودکان و نوجوانان

سال چاپ: 
1394
مؤلف: 
بروزوویچ، ریچارد
چاس، لیندا
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
محبوبه رمضان‌زاده
مجموع صفحات: 
160ص.
شابک: 
9786006483177
پایه: 
چهارم
پنجم
ششم
مخاطب: 
والدین
مشاور
هنرآموز
معرفی کتاب: 
کودکانی که با ژن کم‌رویی متولد می‌شوند نسبت به کودکان فاقد این ژن ترس و اضطراب بیشتری از خود نشان می‌دهند؛ اما برای غلبه بر این حس می‌توان مهارت‌های مهم ارتباطی و اجتماعی را فراگرفت. این کتاب شامل بیش از 40 فعالیت کاربردی برای کودکان و والدین آنها است. هر یک از فعالیت‌ها با هدف افزایش اعتمادبه‌نفس و دیگر مهارت‌های مهم در روابط اجتماعی تدوین شده است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب