علوم تربیتی

ارزشیابی کیفی- توصیفی: گامی در راستای برقراری عدالت آموزشی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
معانت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان
سال چاپ: 
1399

مدیریت و برنامه‌ریزی کلاس‌های چندپایه

مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
مؤلف: 
مرتضوی‌زاده، سید‌حشمت‌الله
سال چاپ: 
1398

معلم موفق: نخستین سال تدریس را چگونه بگذرانیم؟

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ارخودی قلعه‌نوئی، مهدی
اسدی قلعه‌نی، علی
امینی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

روش‌های نوین آموزش

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
شهسواری، امیرحسام
سال چاپ: 
1398

همه می‌تونن زرنگ باشن

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
تبریزی، نرگس
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی