علوم تربیتی

معلم موفق: نخستین سال تدریس را چگونه بگذرانیم؟

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ارخودی قلعه‌نوئی، مهدی
اسدی قلعه‌نی، علی
امینی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

روش‌های نوین آموزش

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
شهسواری، امیرحسام
سال چاپ: 
1398

چهار حیطه ادراکی

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
تبریزی، نرگس
سال چاپ: 
1398

خطر افسردگی، کنترل تکانه و غفلت از کودک

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
صادق‌زاده پوده، علی‌رضا
حقیقی پوده، مژده
سال چاپ: 
1398

کار در کلاس مهارت محور

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
حسینی میرک‌آبادی، بی‌بی‌زکیه
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی