علوم تربیتی

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
چاپ اول سال: 
1397

آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ابوالفضلی، الهام
آقاجانی، سیف‌اله
چاپ اول سال: 
1396

معلم محبوب: یادنامه استاد عبدالمجید رشیدپور

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
دشتی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

شناخت ویژگی‌های یاددهنده: بال‌های پرواز

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
سیفی‌زاده، اقبال
چاپ اول سال: 
1396

مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
باغبانی، امین
چاپ اول سال: 
1396

کلیدهای تربیت فرزند قدرشناس

ناشر: 
مخاطب: 
والدین
معلم
مؤلف: 
مک‌کریدی، امی
چاپ اول سال: 
1396

در ستایش هیچ‌آموزی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
کریمی، عبدالعظیم
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی