علوم تربیتی

معلم موفق: نخستین سال تدریس را چگونه بگذرانیم؟

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ارخودی قلعه‌نوئی، مهدی
اسدی قلعه‌نی، علی
امینی، فاطمه
سال چاپ: 
1398

روش‌های نوین آموزش

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
شهسواری، امیرحسام
سال چاپ: 
1398

همه می‌تونن زرنگ باشن

مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
تبریزی، نرگس
سال چاپ: 
1398

چهار حیطه ادراکی

مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
تبریزی، نرگس
سال چاپ: 
1398

در مسیر توسعه و آموزش: نگاهی به نیم قرن تلاش عبدالحسین نفیسی

مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
جعفریان، علی‌اصغر
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی