علوم تربیتی

طرح‌های مهیج یادگیری در مدرسه

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
آیرملوی، بهروز
چاپ اول سال: 
1397

مدیریت راهبردی از نگاه حضرت علی(ع)

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
محبی، محمد
احمد جواهری، سید فرشید
چاپ اول سال: 
1397

آنچه مدیران مدارس باید بدانند

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
میرزائی، حسین
چاپ اول سال: 
1397

خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

مخاطب: 
معلم
مدیر
مشاور
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
سنگه، پیتر
چاپ اول سال: 
1397

آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
ابوالفضلی، الهام
آقاجانی، سیف‌اله
چاپ اول سال: 
1396

معلم محبوب: یادنامه استاد عبدالمجید رشیدپور

مخاطب: 
معلم
مشاور
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
دشتی، محمد
چاپ اول سال: 
1397

شناخت ویژگی‌های یاددهنده: بال‌های پرواز

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
مؤلف: 
سیفی‌زاده، اقبال
چاپ اول سال: 
1396

مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
دانشجومعلمان
هنرآموز
کارشناسان
مؤلف: 
باغبانی، امین
چاپ اول سال: 
1396

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی