علوم تربیتی

اختلال اضطراب اجتماعی کودکان

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مشاور
مؤلف: 
زیوری، نجمه
تیمورزاده، سوده
سال چاپ: 
1398

آموزش شاد

مخاطب: 
معلم
مشاور
هنرآموز
مؤلف: 
پیواسته، کلثوم
پیواسته، سکینه
سال چاپ: 
1399

ارزشیابی کیفی- توصیفی: گامی در راستای برقراری عدالت آموزشی

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
معانت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان
سال چاپ: 
1399

به سوی مدارس صلح‌آموز

مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
بودین، ریچارد جی
سال چاپ: 
1398

اصول و روش‌های تدریس: تأکید بر طراحی آموزشی و تدوین طرح درس

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
کمیجانی بزچلوئی، ملیحه
حقانی، فریده
نصیری، فاطمه
ملکی‌آوارسین، صادق
ابراهیمی اورنگ، اکبر
جهدی‌کلوانق، هادی
سال چاپ: 
1398

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی