علوم تربیتی

خطر افسردگی، کنترل تکانه و غفلت از کودک

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
صادق‌زاده پوده، علی‌رضا
حقیقی پوده، مژده
سال چاپ: 
1398

کار در کلاس مهارت محور

مخاطب: 
معلم
مؤلف: 
حسینی میرک‌آبادی، بی‌بی‌زکیه
سال چاپ: 
1398

مدیریت کلاس درس (مبانی نظری و رویکرد‌ها)

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
خدری، عبدالرضا
صالحی، مهدی
بیگی، هاجر
سال چاپ: 
1398

برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره ابتدایی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
دانشجومعلمان
کارشناسان
مؤلف: 
ملکی، حسن
مذبوحی، سعید
سال چاپ: 
1398

90 دقیقه تدریس 90 دقیقه زندگی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
هنرآموز
مؤلف: 
دهقان نیری، زهرا
خدامرادی، حجت‌اله
اسمعیلی گوجار، صلاح
سال چاپ: 
1398

مهارت‌های ارتباطی در آموزش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
فرجی ارمکی، اکبر
حیدری‌فرد، رضا
قوره جیلی، ثریا
عرب‌یار محمدی، زین‌العابدین
سال چاپ: 
1398

اقدام‌پژوهی در آموزش و پرورش

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
هنرآموز
مؤلف: 
فرجی ارمکی، اکبر
طبیب‌زاده، شیما
سال چاپ: 
1398

راهنمای عملی طراحی آزمون عملکردی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
میرزایی، مرادعلی
صفریان، محمد
سال چاپ: 
1397

کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی

ناشر: 
مخاطب: 
معلم
مدیر
مؤلف: 
مرادعلی، میرزایی
جبرائیلی، رقیه
سال چاپ: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی