علوم تربیتی

سنجش عملکرد: راهنمای عملی سنجش میزان دانایی و توانایی فراگیران

مخاطب: 
مربی
معلم
مدیر
مشاور
دانشجومعلمان
هنرجو
کارشناسان
مؤلف: 
بروکهارت، سوزان
چاپ اول سال: 
1397

فرزندپروری بدون شرط

ناشر: 
مخاطب: 
مربی
معلم
مؤلف: 
کهن، الفی
چاپ اول سال: 
1397

قوانین مدیریت

مخاطب: 
معلم
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
تمپلار، ریچارد
چاپ اول سال: 
1397

چند‌فرهنگی در نظام‌های آموزشی (با رویکرد تطبیقی)

ناشر: 
مخاطب: 
مدیر
کارشناسان
مؤلف: 
رهنما، اکبر
بخشی، حامد
صباغ اسماعیلی، رعنا
چاپ اول سال: 
1397

Pages

Subscribe to RSS - علوم تربیتی