خرس‌ها و دیگر گوشت‌خواران

نام مجموعه: 
پستانداران ایران
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
گلشن، علی
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
226ص.
شابک: 
9786000107307
پایه: 
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
آشنایی با گونه‌های ارزشمند پستانداران ایران، ایجاد علاقه نسبت به جانوران و میراث طبیعی و از بین‌بردن ترس و باورهای نادرست دربارۀ برخی گونه‌های جانوری از اهداف این مجموعۀ چندجلدی هستند. کتاب حاضر خرس‌ها و دیگر گوشت‌خوران خشکی‌زی ایران را معرفی می‌کند. مخاطب در بخش‌ نخست با خرس قهوه‌ای و در بخش‌های بعد با خرس سیاه آسیایی، راکون و اعضای خانوادۀ راسوها و خدنگ‌ها آشنا می‌شود. ترتیب معرفی گونه‌ها بر اساس اندازۀ بدن آن‌هاست. کتاب شامل معرفی گونه، اطلاعات تکمیلی، واژه‌نامه و نمایه است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب