روان‌شناسی مثبت علم شادکامی و شکوفایی

سال چاپ: 
1397
ناشر: 
مؤلف: 
هالفمن، ادوارد
کمپتون، ویلیام سی
قطع کتاب: 
وزیری
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مترجم یا مترجمان: 
سهراب امیری
امیر قاسمی نواب
علیرضا عسگری
مجموع صفحات: 
312ص.
شابک: 
9786003093492
مخاطب: 
مشاور
معرفی کتاب: 
روان‌شناسی مثبت در ابتدا به‌عنوان علم شادمانی مطرح شد، اما به مرور رشد کرد. در این کتاب، روان‌شناسی مثبت به عنوان مطالعۀ علمی کارکرد مطلوب انسان، مفاهیم شادی، بهزیستی و زندگی خوب را بررسی می‌کند. هیجان مثبت و بهزیستی ذهنی و شادی، رضایت از زندگی در گرو داشتن اوقات کافی برای گذران وقت، ذهن‌آگاهی، جست‌و جوی عشق، و تندرستی و بهزیستی کلی و تعامل بین بهزیستی جسمانی و عاطفی و معنوی از جمله موضوعات این کتاب هستند.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب