زیست ترکیبی کنکور

نام مجموعه: 
لقمه طلایی
سال چاپ: 
1398
مؤلف: 
عیسایی، محمد
شهابی، بهروز
قطع کتاب: 
جيبی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
320ص.
شابک: 
9786003173972
پایه: 
دهم
یازدهم
دوازدهم
تجربی
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
مؤلفان کتاب مدعی‌‌اند که بین 40 تا 60 درصد از سؤال‌های کنکور ترکیبی‌اند و این کتاب را با این هدف تألیف کرده‌اند که خوانندگان قادر باشند به پرسش‌های ترکیبی پاسخ دهند. کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است: یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها، مواد شیمیایی و متفرقه.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب
تاریخ اعتبار: 
1400/06/31