سه سطحی ریاضی پایه نهم (دوره اول متوسطه )

نام مجموعه: 
نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر
سال چاپ: 
1395
مؤلف: 
اسکندری، سمیه
راسخ، فاطمه
مهدوی، صبا
قطع کتاب: 
رحلی
نوع کتاب: 
کمک درسی
مجموع صفحات: 
124ص.
شابک: 
9786000006945

دوره و درس:

پایه: 
نهم
مخاطب: 
دانش‌آموز
معرفی کتاب: 
در این کتاب سؤال‌های درس ریاضی در سه سطح "نسبتاً دشوار"، "دشوار" و "دشوارتر" تهیه شده است. در کنار هر سؤال، نشانی‌ها یا زیرنویس‌هایی وجود دارد که دانش‌آموز با مراجعه به آن‌ها میفهمد که هر سؤال جزء آزمون کدام ماه از سال است و آیا آن سؤال در نزدیکی امتحانات، قبل یا پس از امتحانات و یا در ایام تابستان کاربرد دارد. کتاب در هشت فصل شامل مباحثی دربارۀ مجموعه‌ها، عددهای حقیقی، استدلال و اثبات در هندسه، توان و ریشه، عبارت‌های جبری، خط و معادله‌های خطی، عبارت‌های گویا و حجم و مساحت است.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب