سواد مالی برای نوجوانان: راهنمای آموزش سواد مالی برای اولیا

نام مجموعه: 
مجموعه کتاب‌های مهارتی برای اولیا
سال چاپ: 
1394
ناشر: 
مؤلف: 
آقازاده، محرم
قطع کتاب: 
پالتویی
نوع کتاب: 
کمک آموزشی
مجموع صفحات: 
96ص.
شابک: 
9786007977323
پایه: 
اول متوسطه نظری
دوم متوسطه نظری
مخاطب: 
والدین
معلم
هنرجو
هنرآموز
معرفی کتاب: 
در تعریف مقدماتی، سواد را توانایی خواندن و نوشتن دانسته‌اند. امروزه این توان‌بخشی از انواع سواد عاطفی، ارتباطی، رسانه‌ای، تربیتی و رایانه‌ای است.آموزش و ارتقای مدیریت خانواده از راه‌های مداخله خانواده در فعالیت‌های آموزشی بسیار اهمیت دارد. آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان می‌تواند دشواری‌های مدیریت مالی این گروه را رفع کند و حتی به آن‌ها در آینده و بازار کار یاری برساند. بخش‌هایی از این کتاب به هدف گزینی مالی، پول در‌آوردن و برنامه‌ریزی برای هزینه کردن می‌پردازد.
نتیجه داوری کتاب: 
مناسب